جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبن در لغت نامه دهخدا

آبن

[بِ] (ع ص) طعام خشک.

کلمات مشابه