جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب معدنی در لغت نامه دهخدا

آب معدنی

[بِ مَ دَ] (ترکيب وصفي، اِ مرکب) چشمه اي که بطبع آميخته به پاره اي املاح است مانند گوگرد و زيبق و يد و آهن و شبّ و زاج و در بعض بيماريها بدان استحمام کنند و يا آشامند.

کلمات مشابه