جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب مردی در لغت نامه دهخدا

آب مردی

[بِ مَ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب) نطفه. مني.

کلمات مشابه