جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب ماه در لغت نامه دهخدا

آب ماه

(اِ مرکب) ماه آب سرياني، مرادف آغوسطس رومي. و رجوع به آب (مدخلِ دوم) شود.

کلمات مشابه