جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب مالی کردن در لغت نامه دهخدا

آب مالی کردن

[کَ دَ] (مص مرکب)شستن جامه بار اول به آب تا سپس با صابون شويند. || شستن جامهء آلوده بصابون در آب خارج حوض تا کف صابون آب حوض را آلوده نکند.

کلمات مشابه