جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب لیمو در لغت نامه دهخدا

آب لیمو

[بِ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب)آبي که از فشردن ليموي ترش حاصل کنند :
آرزويي که ترا هست به آب ليمو
شرح آن راست نيايد به هزاران طومار.
بسحاق اطعمه.

کلمات مشابه