جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبلیته در لغت نامه دهخدا

آبلیته

[بِ تَ / تِ] (اِ) در مجمع الفرس بمعني زراعت و فلاحت آمده است. (از فرهنگ شعوري). و در جاي ديگر اين کلمه ديده نشد.

کلمات مشابه