جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبادانی در لغت نامه دهخدا

آبادانی

(اِخ) نام مردي بعرب که بعلم و پرهيزگاري معروف بوده است، منسوب بشهر آبادان.

کلمات مشابه