جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبله کردن در لغت نامه دهخدا

آبله کردن

[بِ لَ / لِ کَ دَ] (مص مرکب) آبله برآوردن.

کلمات مشابه