جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبله دار در لغت نامه دهخدا

آبله دار

[بِ لَ / لِ] (نف مرکب) آنکه بر تن جدري دارد. || آنکه بر اندام تاول دارد.

کلمات مشابه