جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبل الزیت در لغت نامه دهخدا

آبل الزیت

[بِ لُزْ زَ] (اِخ) نام موضعي نزديک اردن، و آن را آبل نيز گويند.

کلمات مشابه