جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبل در لغت نامه دهخدا

آبل

[بِ] (ع ص) استاد و دانا بچرانيدن شتر.

کلمات مشابه