جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبل در لغت نامه دهخدا

آبل

[بِ] (اِخ) نام ديهي بدمشق. || ديهي بحمص. || موضعي نزديک اردن.

کلمات مشابه