جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبگینه گری در لغت نامه دهخدا

آبگینه گری

[نَ / نِ گَ] (حامص مرکب)عمل ساختن آبگينه. || (اِ مرکب) جاي ساختن آبگينه. زجّاجي.

کلمات مشابه