جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبگینه گر در لغت نامه دهخدا

آبگینه گر

[نَ / نِ گَ] (ص مرکب)شيشه گر. زَجّاج. زُجاجي. (ربنجني).

کلمات مشابه