جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبگینه خانه در لغت نامه دهخدا

آبگینه خانه

[نَ / نِ نَ / نِ] (اِ مرکب)آينه خانه.

کلمات مشابه