جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبگینه در لغت نامه دهخدا

آبگینه

[نَ] (اِخ) رجوع به پل آبگينه شود.

کلمات مشابه