جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبگیری در لغت نامه دهخدا

آبگیری

(حامص مرکب) شغل آبگير حمام. || لحيم کردن ظرفهاي فلزين با قلعي يا بستن منافذ آن با موم مذاب. || پرآب کردن حوض و آب انبار و ظروف و اواني.

کلمات مشابه