جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبگه در لغت نامه دهخدا

آبگه

[گَهْ] (اِ مرکب) آبگاه.

کلمات مشابه