جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب گوگردی در لغت نامه دهخدا

آب گوگردی

[بِ گو گِ] (ترکيب وصفي، اِ مرکب) چشمهء گرم طبيعي که در آن گوگرد باشد. در رامسر و سمنان و لارستان فارس و خراسان و دماوند آب گوگردي هست.

کلمات مشابه