جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبگوشت خوری در لغت نامه دهخدا

آبگوشت خوری

[خوَ / خُ] (اِ مرکب)کاسهء خردتر از باطيه و بزرگتر از ماست خوري که عادهً در آن آبگوشت خورند.

کلمات مشابه