جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب گل در لغت نامه دهخدا

آب گل

[بِ گُ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب)گلاب. عطري که از گل سرخ گيرند : و از وي [ از پارس ] آب گل و آب بنفشه... خيزد. (حدودالعالم).
از آن پس به آبِ گُل و بوي خوش
بشستند دست و نشستند کش.اسدي.

کلمات مشابه