جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب گشنیز در لغت نامه دهخدا

آب گشنیز

[بِ گِ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب) آبي که از کوفتن برگ و ساق گشنيز حاصل کنند.

کلمات مشابه