جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب گرم در لغت نامه دهخدا

آب گرم

[بِ گَ] (اِخ) نام محلي کنار راه قزوين و همدان ميان قرخبلاق و نجف آباد، بفاصلهء 236500 گز از تهران. || نام رودي از روافد رود گرگان.

کلمات مشابه