جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب گرگر در لغت نامه دهخدا

آب گرگر

[بِ گَ گَ] (اِخ) نهري از کارون نزديک شوشتر.

کلمات مشابه