جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب گردانی در لغت نامه دهخدا

آب گردانی

[گَ] (حامص مرکب) تغيير دادن آب و هوا از لحاظ صِحّي.

کلمات مشابه