جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبگردان در لغت نامه دهخدا

آبگردان

[گَ] (اِ مرکب) چم فلزين. ملعقهء کلان باندازهء باطيهء دسته دار که بدان از ديگ هاي بزرگ آب و جز آن برگيرند.

کلمات مشابه