جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبگذر در لغت نامه دهخدا

آبگذر

[گُ ذَ] (اِ مرکب) معبر آب. آبگذار.

کلمات مشابه