جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب گذار در لغت نامه دهخدا

آب گذار

[گُ] (اِ مرکب) معبر آب. آبگذر.

کلمات مشابه