جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبکوهه در لغت نامه دهخدا

آبکوهه

[هَ / هِ] (اِ مرکب) موج. کوهه. نرهء آب. آبخيز.

کلمات مشابه