جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبکوه در لغت نامه دهخدا

آبکوه

(اِخ) نام قريه اي است در اطراف مشهد رضا.

کلمات مشابه