جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبکوپیل در لغت نامه دهخدا

آبکوپیل

(اِ مرکب) قسمي از مرغابي و آن در بحر خزر و خاصه مرداب انزلي بسيار باشد و نام ديگر آن پاريلاست(1).
(1) - و اين مرغ آناس نيژر (Anas niger) و ماکروز (Macreuse)است.

کلمات مشابه