جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب کندن در لغت نامه دهخدا

آب کندن

[کَ دَ] (مص مرکب) آب انداختن ماست يا آش سرد و جز آن چون قسمتي از آن را برگرفته باشند. آب انداختن.

کلمات مشابه