جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبکم در لغت نامه دهخدا

آبکم

[کَ] (اِ) نوعي از مار.

کلمات مشابه