جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب کلان در لغت نامه دهخدا

آب کلان

[کَ] (اِخ) نام شعبه اي از رود گاماسب در نهاوند.

کلمات مشابه