جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب کشین در لغت نامه دهخدا

آب کشین

[کَ] (اِ) دست برنجن. دست بند.

کلمات مشابه