جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبکشی کردن در لغت نامه دهخدا

آبکشی کردن

[کَ / کِ کَ دَ] (مص مرکب) سقائي. کشيدن آب از چاه و مانند آن. || شستن و تطهير شرعي تن در حمّام. تطهير جامه پس از شستن با صابون.

کلمات مشابه