جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب کبود در لغت نامه دهخدا

آب کبود

[بِ کَ] (اِخ) نام درياي چين. بحر اخضر. و در افسانه هاي قديم آمده است که هر شب زنان نيکوروي از آن آب برآيند و در دامن کوهي که بر کنار آن است بازي کنند و چون روز شود باز دريا شوند.

کلمات مشابه