جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب کبریتی در لغت نامه دهخدا

آب کبریتی

[بِ کِ] (ترکيب وصفي، اِ مرکب) آب معدني که در آن بطبع گوگرد باشد.

کلمات مشابه