جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب کار در لغت نامه دهخدا

آب کار

[بِ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب)نطفه :
آب کارت مبر که گردي پير...سنائي.

کلمات مشابه