جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبک در لغت نامه دهخدا

آبک

[بُ] (ص) هر چيز پرآب. (از برهان).

کلمات مشابه