جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبک در لغت نامه دهخدا

آبک

[بَ / بِ / بُ] (اِ) آبله. جدري.

کلمات مشابه