جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبک در لغت نامه دهخدا

آبک

[بَ] (ع صوت) وَيْلَک. هلاک باد ترا.

کلمات مشابه