جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب قند در لغت نامه دهخدا

آب قند

[بِ قَ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب)شربت قند. || قسمي خربزه بکاشان بسيار شيرين و نازک.

کلمات مشابه