جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب قنبر در لغت نامه دهخدا

آب قنبر

[بِ قَمْ بَ] (اِخ) رجوع بگردنهء آب قنبر شود.

کلمات مشابه