جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبا در لغت نامه دهخدا

آبا

(از ع، اِ) در تداول فارسي، آباء :
تا آدم و حوا که شدند اصل تناسل
هستي ملک و شاه به اجداد و به آبا.
مسعودسعد.
اي خرابات جوي پرآفات
پسر خر توئي و خر آبات.سنائي (حديقه).

کلمات مشابه