جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب فشان در لغت نامه دهخدا

آب فشان

[فَ / فِ] (نف مرکب، اِ مرکب)سوراخهايي که آب گرم از آنها بيرون رانده مي شود. (فرهنگستان زمين شناسي).

کلمات مشابه