جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب علا در لغت نامه دهخدا

آب علا

[بِ عَ] (اِخ) نام چشمه اي بدماوند که آب آن دَم دارد و يکي از بهترين آبهاي نوع خود براي گوارش و ديگر خاصيتهاي طبي است.

کلمات مشابه