جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب طلایی در لغت نامه دهخدا

آب طلایی

[طِ / طَ] (ص نسبي)مذهَّب. || به اکليل اندوده.

کلمات مشابه