جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب طلاکاری در لغت نامه دهخدا

آب طلاکاری

[طِ / طَ] (حامص مرکب)تذهيب. || اندودن به اکليل.

کلمات مشابه